Nyheter

Systeminstallation gör strategisk satsning ihop med Alder!

Med snart 22 fantastiska år i ryggen har vi på Systeminstallation kommit fram till att vi behöver en stark partner för att ta nästa steg. För oss handlar det framförallt om att förstärka våra innovativa satsningar inom digitala tjänster för energi & drift där vi vill fortsätta att vara i framkant.

Nyligen ingick vi därför ett samarbete med Alder – en nordisk investeringsfond med det tydliga målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig utveckling av hållbara teknikföretag. Alder är exempelvis anslutna till PRI – FN:s organ för ansvarsfulla investeringar – och I PRI:s senaste utvärdering 2020 erhöll Alder än en gång den högsta möjliga rankingen (A+). Inom Alder finns en gedigen kunskap om industriell förädling och utveckling av innovativa bolag.

Alder har också många liknande värderingar och uppfyller våra krav om en långsiktig partner som vill satsa ihop med oss många år framöver. Dagens huvudägare av Systeminstallation kommer vara kvar som aktiva delägare/minoritetsägare och fortsätta jobba operativt i bolagets satsningar och projekt framöver.

– Även om vi alltid har haft goda ekonomiska resultat skapar vi nu förutsättningar för en ännu mer spännande framtid, säger Niklas Wallenbeck på Systeminstallation.