Nyheter

Inte varje dag man gör en sms-tjänst för att trygga fiskar på Universeum…

Efter önskemål från marinbiologerna på Universeum har Systeminstallation tagit fram den tekniska lösningen för att ta emot sms från trafikverkets sprängvarningstjänst. Sprängningarna har känns ända in i saltvattentankarna och marinbiologerna märkte hur fiskarna kände av dessa. Så, vad som sker ca 10 minuter innan sprängsalvan avfyras är att trafikverket skickar ut ett sms och på given signal öppnas en ventil, och en stor mängd luftbubblor stiger och bildar en stor gardin innanför glaset. Luftbubblorna dämpar tryckvågen som sprängningen skapar. Dessutom får fiskarna en förvarning.

Klicka gärna er vidare på länken för att läsa mer:

trafikverket.se