Nyheter

Bästa tipsen för energismarta fastighetsägare!

Vad skulle du börja med på vägen mot ett smart energiarbete?
– Först och främst är målsättningarna superviktiga. De kunder som är tydliga med vad de vill brukar lyckas bäst tycker jag. Det kan vara ett mål om att energieffektivisera fastighetsbeståndet med 15% eller att fasa ut användningen av fossila bränslen. Ett mål som alla fattar är en bra start, tycker jag.

Vilka är de tre bästa tipsen till de som vill förändra och förbättra sitt energi- och driftarbete?

    1. Ha koll på utgångsläget, så du har något att mäta mot när saker och ting blir bättre. Här är det också viktigt att många är med och tar fram nulägesbeskrivningen. Låt alla från hyresgästen till teknikern och driftansvarig tycka till och vara med.

 

    1. Ta dig tid att verkligen hitta de åtgärder som gör mest nytta i förhållande till investeringsnivå. Det kan handla om allt från behovsstyrning av ventilation till olika former av effektstyrd och adaptiv värme.

 

  1. Glöm inte uppföljningen och säkra en process för förbättringar över tid. Vi rekommenderar våra kunder att starta en energigrupp som följer upp och har ansvar för dessa frågor över tid. Det kan innebära förbättringar av digitala verktyg etc. Det kan vara klokt att energigruppen består av folk med olika roller. Någon från drift och någon som nyttjar lokalen med mera.

Hur får man folk motiverade att fortsätta arbeta med dessa frågor kontinuerligt?
– Det gäller att frågorna forsätter vara aktuella och att säkerställa att förbättringarna syns i siffror på papper!