fbpx

En kommun för hållbara lösningar

Inom Varbergs kommun är vårt uppdrag skiftande och samarbetsinriktat. Varbergs kommun växer
snabbt och samhällsbygget är omfattande. Det handlar om automation och energismarta lösningar
för alltifrån skolor, gymnasier, förskolor till vårdinrättningar, äldreboenden badhus och
kontorsbyggnader. Vi är också partner inom drift, förvaltning och service. Vårt mål är att vi hela
tiden – även när tempot är högt – har en öppen dialog med kommunen om såväl pågående projekt
och dess utmaningar som service & förvaltning och energieffektivitet på lång sikt.
För Systeminstallation som började sin resa i Varberg är det förstås en speciell känsla att få
förtroendet att göra projekt i kommunen där allt började. Många på Systeminstallation bor och lever
i Varberg och att få vara med och bidra till energieffektiva byggnader för livets alla skeden gör oss
stolta.
Tack för förtroendet säger alla vi på Systeminstallation.

En kommun som vill växa hållbart
Varbergs är en kommun som vill kombinera stark tillväxt, hög attraktivitet med hållbar
samhällsutveckling. Kommunen har bland annat blivit utsedd till årets gröna kommun. Läs mer om detta och om ett Varberg som växer här:

https://www.varberg.se/byggabomiljo/varbergvaxer/savaxervarberg.4.1e6dce8c15f28dd50e6d4509.html
Fullt fokus på att mätning och kontroll
En uppkopplad lösning för effektivare service
100 % samarbete. Tillsammans
Enkelt att förstå vad som sparar energi och pengar