Nacka kommuns resa mot att digitalisera sina fastigheter

I Nacka kommun har vi nyligen kopplat upp ett antal fastigheter till Arrigo. Projektet är en omfattande pilot där vi undersökt möjligheterna kring förenklad förvaltning och
energibesparing i skolor, förskolor, idrottscenter med mera. De olika fastighetstyperna är uppkopplade till Arrigo och vi har redan identifierat och agerat på en rad förbättringsåtgärder avseende energibesparingar och service. Samarbetet fortsätter och vi ser fram emot att göra Nacka till en ännu mer energieffektiv kommun.

Integrera Arrigo i ett befintligt system

Nacka kommun har valt att dra nytta av Arrigo i redan befintliga system. Data från Arrigo nyttjas i befintliga plattformar för service och förvaltning – något som är möjligt tack vare Arrigos öppenhet som digital plattform.

https://www.nacka.se/
Enkla energirapporter från Arrigo
Styrning och support från energiexperter i Varberg
Full kontroll på förvaltning
Stora möjligheter för energibesparing