Bostäder

Bostäder som sparar pengar och miljö!

För varje år som går skapar vi fler och fler möjligheter för fastighetsägare och/eller lägenhetsinnehavare att påverka energiförbrukning och komfort. Idag finns en rad alternativ för lägenhetsinnehavare att påverka och engagera sig i sin egen energiförbrukning via individuell mätning och debitering. Ibland kan det emellertid vara minst lika fördelaktigt att göra styrningen av din energianvändning, service och komfort tillgänglig via vår molntjänst, och därmed få full kontroll. Med vår erfarenhet hittar vi en lösning för förvaltning och optimering för just dina behov.

Vad händer när installationen är klar?

Arrigo är molncentralen med alla funktioner i ett! Du får styrning, energirapporter, underhållsplanering, felanmälan, teknisk dokumentation, relationshandlingar, besiktningsprotokoll och mycket mer samlat på samma ställe. Arrigo ger många kostnadsbesparingar och extremt effektiv fastighetskontroll.

Välj dina Plustjänster – maximera effekten av Inside
SI ANALYS & STRATEGI

SI Energikartläggning och SI Energiutredning är tjänsterna som ger en genomlysning av energiåtgången – allt för att skapa förutsättningar för klok rådgivning för framtida förbättringar samt presentation av orsaker till uppmätt utfall.

SI UPPFÖLJNING

SI Energioptimering och SI Energiuppföljning är tjänster som maximerar potentialen i befintliga installationer och visar på nya lösningar för absolut bästa resultat. I det dagliga arbetet blir vi en samtalspartner i utvecklingsfrågorna.

SI FÖRVALTNING

Planerat Underhåll, SI Servicepartner och SI Kundcenter ger bekväm och kostnadseffektiv förvaltning. Omfattningen varierar från garanterad tid hos våra servicetekniker till helhetslösningar för allt förvaltningsbehov.

SI DRIFT

SI Driftledning, SI Larmhantering och SI Back Duc ger effektiv, säker och smidig drift. Dessutom ger vi proaktiva råd för intressanta möjligheter till framtida förbättringar

Energikartläggning
Energiutredning

Energioptimering
Energiuppföljning

Planerat underhåll
Servicepartner
Kundcenter

Driftledning
Larmhantering
Back Duc