Boka din Arrigo demo

Den skalbara plattformen Arrigo tillhandahåller applikationer för fastighetsautomation (SCADA/HMI), energiuppföljning samt drift och underhåll i en samlad lösning och täcker därmed alla aspekter av digitala och uppkopplade fastigheter.

Plattformens intuitiva gränssnitt ger dig direkt åtkomst till all relevant fastighetsinformation, så att du kan övervaka,

energioptimera, agera på larm och vidta åtgärder från alla typer av mobila enheter.

Oavsett om du är fastighetsägare eller systemintegratör så är Arrigo nästa naturliga steg mot framtidens hållbara fastighetssystem.

Fyll i din ansökan

Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina
fastigheters energiprestanda.

Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter.
Styr och övervara dina system från ett och ställe.

Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full
kontroll över all dokumentation.