SI+Tjänster

Det är viktigt för oss att minska energianvändningen och därmed miljöpåverkan. Därför projekterar, konstruerar och installerar vi system som samordnar värme, kyla och ventilation på smarta sätt. Det resulterar i bättre inomhusklimat, minskad miljöpåverkan och kraftigt reducerade energikostnader.

Systeminstallation Inside Styrning

SI Funktion

Förlängningen av SI Inside genom neurala nätverk, prognosstyrning, mätinsamling och andra energismarta funktioner.

SI_Analys

SI Analys

Vi analyserar fastigheter och anläggningar ur ett optimeringsperspektiv. Det ger svaren på var förbättringspotentialen finns och vilken nytta det ger att realisera denna.

Systeminstallation Inside Strategi

SI Strategi

Vi utarbetar och presenterar planer i syfte att förenkla, effektivisera och förbättra. Strategier som ska leda mot de givna målen. Vi utför också gärna förslagen när planerna ska genomföras.

Systeminstallation Inside Övervakning

SI Drift

Vår drift-, underhålls- och larmövervakning har enkelhet och trygghet som främsta kännetecken. Vi avhjälper akuta fel och ger rekommendationer som ökar framtida driftssäkerhet och energieffektivitet. Dessutom tar vi gärna ansvar för att säkerhetsback-ups utförs vid lämpliga tillfällen.

Systeminstallation Inside Service

SI Service

Våra tekniker utför service och finns tillgängliga för teknisk support. Vi svarar på frågor om aktuella system och genom felanmälningsdata från kundtjänst samt kompletterande information ger vi förslag på lämpliga förbättringsmöjligheter.

SI_Kundtjanst

SI Kundtjänst

Vår kundtjänst finns till för våra kunder och kunders kunder. Vi hanterar felanmälningar och ger support. Vi sammanställer felanmälningsdata till intressanta underlag för utveckling av fastigheterna.

SI_Entreprenad

SI Entreprenad

Vi levererar nya system, bygger om och kompletterar gamla. Vi projekterar, konstruerar, monterar, installerar, programmerar och testkör. Vårt stående råd är att tänka till ordentligt först för att sedan göra den bästa investeringen. De mest produktiva lösningarna kostar ofta lite mer i början men alltid mindre i långa loppet. Kvalitet lönar sig alltså, även när det gäller ergieffektivisering.

SI_Konsult

SI Konsult

Vi utför olika typer av konsulttjänster. Till exempel kan vi åta oss ett helhetsansvar för helt projekt från början till slut, svara för CE-märkning, installationssamordning eller samordnad provning.