Arkiv | Tips

RSS

Arrigo Docking portstyrning

0

Att effektivt styra portar/lasthus i (gods-)terminaler är fortsatt utveckling av den redan långt gångna fastighetsautomationen för att nå energieffektiva fastigheter. Med Arrigo Docking har du full kontroll på att portstyrningar fungerar är enligt önskad drift. Med portstyrningens energismarta funktioner, med till exempel energisparläge och automatisk portstängning, möjliggörs inte bara effektiv drift av portarna i sig […]

Energiuppföljning

0

Energiuppföljning: Att mäta är att veta! Varför uppföljning? För god funktion För god ekonomi För ökad motivation För att få underlag till åtgärder. För att visa resultatet av åtgärderna En vinst för både miljön och ekonomin All användning av el, bränsle och värme påverkar miljön och klimatet på något sätt. Många företag är engagerade i […]