Affärsområden

Vår kompetens är koncentrerad till fyra områden. Inom vart och ett av dessa har vi ett specialiserat, heltäckande tjänsteutbud nästan hela vägen från A till Ö.

Energi- och driftstjänster

 • Besiktningar
 • Dokumentation
 • Driftövervakning
 • Drift- och underhållssystem via internet
 • Energianalyser
 • Energikontroll
 • Energitjänster
 • Energiutredningar
 • Felanmälan
 • Förvaltningstjänster
 • Larmhantering
 • Mätinsamling
 • Ritningar
 • Uppkoppling via internet
 • Utbildning i energi- och miljöfrågor

Fastighetsautomation

 • Idrifttagning
 • Installation
 • Konstruktion
 • Programmering
 • Projektledning
 • SCADA system
 • Service
 • Installationssamordning
 • CE-märkning

Publika bad

 • Idrifttagning
 • Installation
 • Konstruktion
 • Programmering
 • Projektledning
 • SCADA system
 • Service

Vatten och avlopp

 • Idrifttagning
 • Installation
 • Konstruktion
 • Programmering
 • Projektledning
 • SCADA system
 • Service