I praktiken samarbete i stället för hierarki. Systeminstallation i Varberg har satsat på en platt organisation utan vd. Delaktighet och engagemang ger trivsel. Och bra resultat i företaget. ”Vi konkurrerar inte utan kompletterar varandra”, säger Bobo Ekelundh, en av delägarna till Systeminstallation.

För 20 år sedan arbetade Bjarne Johansson, Patric Rydell, Bobo Ekelundh och Niklas Wallenbeck med programmeringsteknik på samma företag.

Läs mer på entreprenor.se