Energiminister Ibrahim Baylan

Systeminstallation träffar Ibrahim Baylan

Varbergspolitikens och näringslivets toppar hade samlats för att lyssna till vad Ibrahim Baylan (S) hade att säga i sin roll som energiminister.
Besöket på Ringhals var hans första sedan beslutet om att avveckla reaktor ett och två.
– Jag har bett om det själv, att få komma hit. Jag ville gärna besöka Ringhals, sa Ibrahim Baylan.

Inför ögonen på bland annat landshövding Lena Sommestad fick Baylan först en dragning av alla planer som finns för Varberg som stad innan han själv fick ta ordet. Liksom många andra av deltagarna var han oroad över bristen på kompetens.
– Utbildningssidan oroar mig, vi vet sedan länge att det är svårt att övertyga våra ungdomar att utbilda sig till ingenjörer. Vi har riktat in oss för mycket på en sida av årskullarna, det vill säga pojkarna. Vi måste se hela kullen som en tillgång och vi måste jobba med jämställdhet inom energisektorn, sa Baylan och tog ny sats:
– Ska det finnas fler utbildade så måste det också finnas fler utbildningsplatser, det är en självklarhet. Jag är övertygad om att det här måste göras direkt och att vissa utbildningar måste ske på en viss plats, det är lite förlegat tycker jag.