Träffa oss hos DB Schenker

Kom och hör oss berätta och upplev i praktiken hur vi arbetar med värmereglering, smarta belysningskoncept och ventilation hos DB Schenker. Den 20 oktober finns vi på plats på terminalen i Bäckebol.

Träffen inleds med en rundtur på terminalen. Därefter berättar vi hur vi arbetar med energieffektivisering. Bland annat kommer du få insikt i hur vi arbetar med ventilation, värmereglering och belysning. Vi berättar även om våra insatser med att utbilda personalen, eftersom en stor del av framgångarna med energieffektiviseringsarbete handlar om att anställda är medvetna om energifrågorna. Du har också möjlighet att ställa frågor om energieffektivisering och att delge oss dina tankar och reflektioner.

Datum: 20 oktober 2016

Plats: Hos DB Schenker i Bäckebol, Göteborg

Anmälan och arrangemangsansvarig: Energi- och miljöcentrum