Nominerade på Nordbygg

Systeminstallation är nominerat till två pris på Nordbygg 2016 i Stockholm:

The energy-saving-solution of the year
En totallösning bidrar starkt till energibesparing och som applicerats på flertalet av Schenkers fastigheter i Sverige. Har sparat 100 MSEK på 10 år för Schenker.

The most future-oriented solution of the year
Arrigo Dockning
En nyutvecklad effektiv portstyrning för effektiviseringar avseende både energi, intern planering och produktion. Revolutionerande drift- och övervakning som möjliggör bättre inomhusklimat och minskad resursanvändning för fastigheter med portar och dockningsanläggningar.