Arrigo Docking portstyrning

Att effektivt styra portar/lasthus i (gods-)terminaler är fortsatt utveckling av den redan långt gångna fastighetsautomationen för att nå energieffektiva fastigheter. Med Arrigo Docking har du full kontroll på att portstyrningar fungerar är enligt önskad drift. Med portstyrningens energismarta funktioner, med till exempel energisparläge och automatisk portstängning, möjliggörs inte bara effektiv drift av portarna i sig utan även reducering av värmeläckage kan uppnås. Detta bidrar till jämnare och behagligare inomhusklimat och en lägre energiförbrukning.