Trönninge skola, en miljöbyggnad

Trönninge skola beräknas stå klar läsåret 2017-2018. Skolan dimensioneras för 800 elever och organiseras som en F-9 skola.

Skolan projekteras som ett passivhus enligt standarden FEBY12 och beställaren har som mål att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. I anslutning till skolan byggs även en idrotts- och friidrottshall. Systeminstallation projekterar och installerar styr- och övervakningsanläggningen i Partneringsamverkan.