Södra Cell Värö byggs ut 2014-2016

Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. Systeminstallation utför styrinstallationer inom kylcentraler och processventilation i sammanlagt 21 stycken delprojekt fram till sommaren 2016.