En av Sveriges energisnålaste butiker

Ekängen och Coop i Varberg har tillsammans med Systeminstallation skapat en av Sveriges energisnålaste dagligvarubutiker med hjälp av befintliga medel och utan dyra investeringar.

Coop Varberg och Ekängen bestämde sig, redan åtta år innan Varbergsbutiken skulle öppna, för att samarbeta om en nyetablering av en dagligvarubutik i södra Varberg. Tidigt under denna resa bestämdes att integrera fastighetens och verksamhetens behov, något som i praktiken kan vara svårt att tillämpa. Som navet i detta arbete har Systeminstallation i Varberg bidragit med både idéer och praktiskt utförande för att göra drömmen möjlig. Fastigheten är idag genomgående styrd och registrerad via ett webb-baserat system där enkelhet är nyckelordet.

Håkan Johansson, Ekängen, berättar tillsammans med Göran Borg, Coop Varberg och Bjarne Johansson, Systeminstallation om den långa resan från idé till färdig energisnål butik. De berättar även vad som planeras för framtiden för att ta ytterligare ett steg i konceptet Sveriges energisnålaste butik.

Ta chansen att förstå förutsättningarna för en riktigt energieffektiv byggnad utan att det blir mycket dyrare än standard.

DATUM: 10 april 2014
KLOCKAN: 07.30–10.00 + rundvandring
PLATS: Coop Breared, Varberg
ANMÄLAN: Via e-post till emma.hellberg@emcsverige.se senast den 8 april. Öppet för medlemmar och framtida  medlemmar.

Image33   Image32   Image31