Frisk luft ger Gekås köpglada kunder

Gekås är känt för sina köande köplystna. När de sedan går köprundan i varuhuset kan de andas frisk och vältempererad luft. Systeminstallation har nämligen uppdraget att styra inomhusklimatet på Gekås.

Gekås historia är lika fascinerande som osannolik. Att företaget sedan den blygsamma starten 1963 vuxit till den största enskilda kommersiella mötesplatsen i Sverige, mitt ute i skogen, det skulle ingen analytiker kunnat förutspå. Det är lätt att associera till humlan som egentligen inte skulle kunna flyga.

Vi hade vår personalträff på Gekås i år. De 44 närvarande medarbetarna fick höra berättelsen om Gekås samt ytterligare en succéhistoria under rundvandringen. Nämligen den om de tekniska installationerna, signerade Systeminstallation sedan 1990. Dessa har troligen på sitt sätt bidragit till Gekås säljvolymer. Frisk luft är en bra ingrediens om man vill ha köpglada kunder. Resultatredovisning, personalärenden och målsättningen för 2014 presenterades också av revisorn respektive ledningen. Den avslutande lunchen dukades upp hos ytterligare en halländsk succé. Harrys.