Energiuppföljning

Energiuppföljning: Att mäta är att veta!natur14

Varför uppföljning?

  • För god funktion
  • För god ekonomi
  • För ökad motivation
  • För att få underlag till åtgärder.
  • För att visa resultatet av åtgärderna

En vinst för både miljön och ekonomin

All användning av el, bränsle och värme påverkar miljön och klimatet på något sätt. Många företag är engagerade i energianvändningens miljöpåverkan genom t.ex. miljöledningsarbete, kundkrav, krav från myndigheter eller genom det egna engagemanget. En minskning av energianvändningen är gynnsam för miljön eftersom ingen energiteknik är helt utan miljöpåverkan. Dessutom är minskningen alltid ekonomiskt fördelaktig.

En vinst för både miljön och ekonomin.

Vårt klimat och växthuseffekten påverkas av koldioxid från de fossila bränslena olja, kol, torv och naturgas.